Otázka:

Chcela by som vedieť správny tvar slova torta v genitíve plurálu. Stretla som sa s viacerými možnosťami - toriet, tort, tôrt. Ktoré je správne?

Heslá:

torta, toriet, tort, tôrt

Odpoveď:

 

 

Slovo torta má v genitíve plurálu dvojtvar toriet i tort. Možno si to overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 16. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu torta