Heslo: torta

Otázka:

Chcela by som vedieť správny tvar slova torta v genitíve plurálu. Stretla som sa s viacerými možnosťami - toriet, tort, tôrt. Ktoré je správne?

celá otázka a odpoveď