Otázka:

Je nasledujúca veta jazykovo správna? "Tieto výrobky možno uvádzať na trh." Nie je potrebné slovo "možno" nahradiť slovami "je možné"?

Heslá:

možno, je možné

Odpoveď:

 

Vetná príslovka možno má rovnaký význam ako spojenie je možné. Veta Tieto výrobky možno uvádzať na trh do vyčerpania zásob aj veta Tieto výrobky je možné uvádzať na trh do vyčerpania zásob sú obidve správne. Odporúčame však uprednostniť prvú podobu.

 


Otázka z 20. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu možno