Heslo: možno

Otázka:

Je nasledujúca veta jazykovo správna? "Tieto výrobky možno uvádzať na trh." Nie je potrebné slovo "možno" nahradiť slovami "je možné"?

celá otázka a odpoveď