Otázka:

Je spisovné slovo vinenie?

Heslá:

viniť, vinenie, obviňovanie, obviňovať

Odpoveď:

 

Slovesné podstatné meno utvorené zo slovesa viniť má systémovú podobu vinenie (v praxi sa v rovnakom význame používa slovesné podstatné meno obviňovanie utvorené zo slovesa obviňovať synonymného k slovesu viniť) a skloňuje sa podľa vzoru vysvedčenie.

 


Otázka z 10. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viniť