Heslo: viniť

Otázka:

Žiadam Vás overiť, či je spisovný tvar slovesných podstatných mien vinenie, vinenia.

celá otázka a odpoveď