Otázka:

Píše sa v poriadku alebo vporiadku? Je správne 20 eúr alebo eur?

Heslá:

v poriadku, euro, EUR

Odpoveď:

 

Vyjadrenie v poriadku sa píše oddelene.

Slovo euro má v genitíve množného čísla tvar eur – 20 eur (porov. Pravidlá slovenského pravopisu aj na www.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v poriadku