Otázka:

Správne sa používa majetkovoprávne vysporiadanie, usporiadanie alebo obe?

Heslá:

vysporiadať, vysporiadanie, majetkové, majetkovoprávne, vyrovnanie, usporiadanie

Odpoveď:

 

Sloveso vysporiadať, ako aj slovesné podstatné meno vysporiadanie sú v slovenčine nespisovné. Namiesto spojenia majetkové (majetkovoprávne) vysporiadanie sa ustálene používa označenie majetkové (majetkovoprávne) vyrovnanie alebo majetkové (majetkovoprávne) usporiadanie.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vysporiadať