Heslo: vysporiadať

Otázka:

Správne sa používa majetkovoprávne vysporiadanie, usporiadanie alebo obe?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorá možnosť je správna: vysporiadanie alebo vyporiadanie napr. vlastníctva, majetku, pozemku, vzťahu?

celá otázka a odpoveď