Otázka:

Sú prídavné mená zmraštiteľný, zmŕštiteľný aj zmrštiteľný správne utvorené?

Heslá:

zmraštiť, zmrštiť, zmraštiteľný, zmŕštiteľný

Odpoveď:

V slovenčine máme slovesá zmraštiť, zmŕštiť aj zmrštiť, preto sú správne všetky tri podoby prídavných mien, ktoré sú z nich utvorené: zmraštiteľný, zmŕštiteľný aj zmrštiteľný.


Otázka z 14. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu zmraštiť