Heslo: zmraštiť

Otázka:

Sú prídavné mená zmraštiteľný, zmŕštiteľný aj zmrštiteľný správne utvorené?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú tieto podoby prídavných mien správne - mraštiteľný, zmrštiteľný, zmŕštiteľný aj zmrašťovací, zmršťovací, zmŕšťovací? Môžem tieto prídavné mená použiť na označenie fólie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorý z výrazov zmrštiť alebo zmraštiť je správny?

celá otázka a odpoveď