Otázka:

Akým spôsobom mám označiť anglické slovo v slovenskej vete? Mám používať úvodzovky typické pre angličtinu (obe hore) alebo tie, ktoré sú typické pre slovenčinu?

Heslá:

úvodzovky, označenie slova v cudzom jazyku, kurzíva

Odpoveď:

V slovenskom texte sa používajú slovenské úvodzovky (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, dostupné na stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Cudzie slová v slovenskom texte možno vyznačiť iným typom písma, napr. kurzívou.


Otázka z 28. 02. 2023 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 10 odpovedí k heslu úvodzovky