Heslo: zvratné sa

Otázka:

Je vhodné pri tvorení slovesných podstatných mien zo zvratných slovies ponechať zvratné sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne "rozhodovanie žiakov o svojej budúcej profesii" alebo "rozhodovanie sa žiakov o svojej budúcej profesii"?

celá otázka a odpoveď