Heslo: vianocovať

Otázka:

Možno v spisovnej slovenčine používať sloveso vianocovať vo význame „prežívať Vianoce“? .

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Možno v spisovnej slovenčine používať sloveso vianocovať vo význame „prežívať Vianoce“?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku