Otázka:

Možno v spisovnej slovenčine používať sloveso vianocovať vo význame „prežívať Vianoce“?

Heslá:

vianocovať, veľkonocovať

Odpoveď:

 

Sloveso vianocovať možno hodnotiť ako okazionalizmus. Okazionálne výrazy sú príležitostne utvorené slová, ktoré vznikajú v momente reči pre konkrétny prípad podmienený kontextom. Vyskytujú sa najmä v publicistike, esejistike, reklame, ale aj v individuálnej lexike ľudí. Sloveso vianocovať vzniklo podobne ako okazionalizmus veľkonocovať „tráviť Veľkú noc“.


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vianocovať