Heslo: uvravenosť

Otázka:

Je podstatné meno uvravenosť spisovné?

celá otázka a odpoveď