Otázka:

Je podstatné meno uvravenosť spisovné?

Heslá:

uvravenosť, uvravený

Odpoveď:

 Podstatné meno uvravenosť nie je lexikograficky spracované v príručkách slovenského jazyka (o čom sa môžete presvedčiť na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk). Lexikograficky spracované je iba prídavné meno uvravený, aj to iba v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004). Podstatné meno uvravenosť ako pomenovanie vlastnosti je však správne utvorené a spisovné. Pomenúva sa ním sklon (zbytočne) veľa rozprávať, čiže vlastnosť, ktorú považujeme väčšinou za negatívnu. Predpokladáme, že sa zaradí do príslušného zväzku veľkého Slovníka súčasného slovenského jazyka, z ktorého vyšli zatiaľ prvé tri zväzky (A – G, H – L, M – N).

 


Otázka z 04. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uvravenosť