Heslo: text v tabuľke

Otázka:

Ako správne uvádzať názvy mesiacov na začiatku riadkov v tabuľke? Má umiestnenie textu v konkrétnej kolónke vplyv na to, s akým začiatočným písmenom sa píše?

celá otázka a odpoveď