Heslo: smieť

Otázka:

Je správny tvar slovesného podstatného mena „smenie“, ktoré bolo utvorené z pomocného modálneho slovesa „smieť“?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Neviem sa rozhodnúť, ktorý nadpis kapitoly je správny: 1. Koho môžem požiadať do tanca alebo 2. Koho smiem požiadať do tanca.

celá otázka a odpoveď