Heslo: séria

Otázka:

Je slovo sada vo význame súbor predmetov tvoriacich celok spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akým slovom nahradiť anglické pomenovanie trip vo význame „niekoľko zápasov za sebou na ľade súperov“?

celá otázka a odpoveď