Otázka:

Je slovo sada vo význame súbor predmetov tvoriacich celok spisovné?

Heslá:

sada, úprava, súbor, zostava, garnitúra, kolekcia, servis, rád, séria

Odpoveď:

 Slovo sada vo význame „súbor predmetov tvoriacich celok” je nespisovné a v slovenčine ho možno podľa kontextu nahradiť slovami súprava, súbor, zostava, garnitúra, kolekcia, rad, séria alebo (jedálenský) servis


Otázka z 12. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 13. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sada