Heslo: redizajn

Otázka:

Je správne slovo "redizajn" vo význame "znovunavrhnutie, zlepšenie starého, prispôsobenie návrhu novým požiadavkám" alebo je vhodnejšie použiť anglický tvar "redesign"? Je správna veta "Redizajnujeme váš dom"?

celá otázka a odpoveď