Otázka:

Je správne slovo redizajn vo význame "znovunavrhnutie, zlepšenie starého, prispôsobenie návrhu novým požiadavkám" alebo je vhodnejšie použiť anglický tvar redesign? Je správna veta Redizajnujeme váš dom?

Heslá:

redizajn, redizajnovať, redizajnový, redizajnér

Odpoveď:

 

Anglické slovo design sa v slovenčine už dávnejšie adaptovalo do pravopisnej podoby dizajn, ktorá je základom aj pre novšie slovo redizajn a jeho odvodeniny redizajnový, redizajnér redizajnovať. Veta Redizajnujeme váš dom je jazykovo správna.

 


Otázka z 19. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu redizajn