Heslo: rada školy

Otázka:

Pomenovanie rada školy sa píše s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pomenovania pedagogická rada, rada školy, vnútorný poriadok školy či školský poriadok sa píšu s malým či veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku