Otázka:

Pomenovania pedagogická rada, rada školy, vnútorný poriadok školy či školský poriadok sa píšu s malým či veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

pedagogická rada, rada školy, vnútorný poriadok školy, školský poriadok

Odpoveď:

 

Pomenovania pedagogická rada, rada školy, vnútorný poriadok školy, školský poriadok odporúčame písať s malým začiatočným písmenom (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, kapitolu VI. Písanie veľkých písmen, poznámku 2 na str. 67; v elektronickej podobe je príručka dostupná na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf).


Otázka z 06. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 13. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pedagogická rada