Heslo: prvýkrát

Otázka:

Slovo dvakrát sa píše spolu alebo osobitne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď chcem napísať výraz prvýkrát číslicou, mám za jednotkou napísať bodku alebo nie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píšu číslovky, ktorých súčasťou je slovo raz? Spolu alebo oddelene?

celá otázka a odpoveď