Otázka:

Dobrý deň, dvakrát sa píše spolu alebo osobitne?

Heslá:

dvakrát, päťkrát, prvýkrát, tentokrát, párkrát

Odpoveď:

Slová s druhou časťou -krát, napríklad dvakrát, päťkrát, prvýkrát, tentokrát, párkrát sa píšu spolu. 


Otázka z 03. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu dvakrát