Heslo: príslovky

Otázka:

Akým slovným druhom je slovo zavše vo vete Zavše navštívi rodičov v ich rodnom dome? Prosím aj o určenie slov bežne, občas, dvakrát a zavčasu vo vetách Bežne sa mýli. Občas pečie koláče. Dvakrát ho zavreli za lúpež. Vstáva zavčasu.

celá otázka a odpoveď