Heslo: partitívny genitív

Otázka:

Je slovné spojenie kúp chleba jazykovo v poriadku?

celá otázka a odpoveď