Heslo: názvy vín

Otázka:

S akým začiatočným písmenom máme písať názvy odrôd viniča, názvy vín a hospodárskych zvierat?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pripravujeme etikety na nové produkty a nie je jednoznačné, ako v nich písať malé a veľké písmená: Rulandské Biele vs. Rulandské biele, Frankovka Modrá vs. Frankovka modrá, Vinpera Blanc Cuvé vs. Vinpera Blac cuvé vs. Vinpera blanc cuvé.

celá otázka a odpoveď