Otázka:

S akým začiatočným písmenom máme písať názvy odrôd viniča, názvy vín a hospodárskych zvierat?

Heslá:

Frankovka, Burgundské biele, kabernet, rizling, arabský plnokrvník, shetlandský pony, názvy vín

Odpoveď:

 Podľa Pravidiel slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe dostupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk, odborné názvy odrôd, sort, kultivarov a pod. sú vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, napr. Booskopské červené (jablko), Železný kancelár (broskyňa). Preto aj názvy odrôd viniča a názvy vín (ktoré bývajú často zhodné s názvami odrôd) odporúčame v odborných textoch písať s veľkým začiatočným písmenom, napr. Lipovina, Frankovka, Devín, Dievčie hrozno, Burgundské biele, Rizling rýnsky, Tramín červený, Veltlínske zelené (v niektorých odborných publikáciách sa tieto názvy píšu nejednotne). Pri dvojslovných názvoch cudzieho pôvodu, resp. pri takých, ktoré majú v druhej časti názvu vlastné meno, napr. Müller Thurgau, Muškát Ottonel, Cabernet Sauvignon, Irsay Oliver, píše sa s veľkým začiatočným písmenom aj druhá časť názvu. Pri niektorých názvoch vín, ktoré sa bežne používajú, dochádza k apelativizácii, tzn. stávajú sa všeobecnými podstatnými menami, píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. frankovka, kabernet, rizling, veltlín, a takto sa uvádzajú aj v slovenských výkladových slovníkoch. Ako všeobecné podstatné mená sa tieto pomenovania bežne používajú v beletrii, napr. priniesol fľaštičku kabernetu; dali sme si pohárik rizlingu, alebo v publicistike, napr. kraj krásnej prírody a chutného zeleného veltlína; vinári hlásia dobrú úrodu frankovky; v bežnej reštaurácii dostával konzument na výber medzi veltlínom a frankovkou.

            Názvy plemien hospodárskych zvierat odporúčame písať s malým začiatočným písmenom (podobne ako napr. názvy plemien psov), napr. slovenské strakaté, shorthornský dobytok, charollaiský dobytok, limuzínsky dobytok, arabský plnokrvník, shetlandský pony.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Frankovka