Heslo: nájomca

Otázka:

Je správne podnájomník alebo podnájomca?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Právnici často trvajú na písaní slov ako nájomca, prenajímateľ, zmluva, predmet nájmu či zmluvné strany v rozličných zmluvách s veľkým začiatočným písmenom, aby bol text prehľadnejší. Je to správne?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku