Otázka:

Právnici často trvajú na písaní slov ako nájomca, prenajímateľ, zmluva, predmet nájmu či zmluvné strany v rozličných zmluvách s veľkým začiatočným písmenom, aby bol text prehľadnejší. Je to správne?

Heslá:

veľké začiatočné písmená, nájomca, prenajímateľ, zmluva, predmet nájmu, zmluvné strany

Odpoveď:

 

Písanie všeobecných podstatných mien ako nájomca, prenajímateľ, zmluva a spojení typu predmet nájmu či zmluvné strany s veľkými začiatočnými písmenami je v rozpore s Pravidlami slovenského pravopisu a nezodpovedá písanému jazykovému prejavu v spisovnej slovenčine. Na sprehľadnenie textu v zmluve treba využívať iné prostriedky, ktoré nie sú v rozpore so slovenským pravopisom, napríklad iný rez písma (tučné, kurzívu).  Na záver pripomíname, že podľa zákona o štátnom jazyku musí oficiálna komunikácia na Slovensku zodpovedať spisovnej slovenčine a kodifikačnými príručkami spisovnej slovenčiny sú Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenskej výslovnosti.


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu veľké začiatočné písmená