Heslo: listinný

Otázka:

Ktorý výraz sa používa vo verejnom obstarávaní: listová/listinná/písomná forma vyhodnotenia cenových ponúk?

celá otázka a odpoveď