Heslo: konská sila

Otázka:

Môžu sa v odborných textoch používať aj názvy starších jednotiek? Ako napríklad konská sila alebo ár?

celá otázka a odpoveď