Heslo: informačno-komunikačný

Otázka:

Je správne používať termín "informačno-komunikačné technológie" alebo ich označujeme ako "informačné a komunikačné technológie"? U rôznych autorov nachádzam oba výrazy.

celá otázka a odpoveď