Otázka:

Je správne používať termín "informačno-komunikačné technológie" alebo ich označujeme ako "informačné a komunikačné technológie"? U rôznych autorov nachádzam oba výrazy.

Heslá:

informačno-komunikačný

Odpoveď:

Prídavné meno informačno-komunikačný vzniklo spojením dvoch prídavných mien v priraďovacom vzťahu (informačný a komunikačný)a jeho význam je súhrnom významov oboch prídavných mien. To znamená, že správne je slovné spojenie informačno-komunikačné technológie aj informačné a komunikačné technológie.

O pravopise zložených prídavných mien sa bližšie dočítate v databáze elektronickej poradne po zadaní hesla zložené prídavné mená.


Otázka z 05. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu informačno-komunikačný