Heslo: banková rada

Otázka:

Ako sa správne píše slovné spojenie banková rada?

celá otázka a odpoveď