Heslo: autorita

Otázka:

Je možné v slovenčine používať slovo "autorita" aj v prípade, keď tým nie je myslený "uznávaný znalec, odborník; vplyvná osobnosť", ale nejaká inštitúcia, úrad, orgán štátnej alebo verejnej správy? Napríklad: "Kataster by mal evidovať nariadenia stavebnej autority..."

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je možné v slovenčine používať slovo autorita aj v prípade, keď tým nie je myslený „uznávaný znalec, odborník; vplyvná osobnosť“, ale nejaká inštitúcia, úrad, orgán štátnej alebo verejnej správy? Napríklad: Katastrálne autority na úrovni okresov so svojimi pracoviskami spravujú...; Kataster by mal evidovať nariadenia stavebnej autority.

celá otázka a odpoveď