Otázka:

Je možné v slovenčine používať slovo "autorita" aj v prípade, keď tým nie je myslený "uznávaný znalec, odborník; vplyvná osobnosť", ale nejaká inštitúcia, úrad, orgán štátnej alebo verejnej správy? Napríklad: "Kataster by mal evidovať nariadenia stavebnej autority..."

Heslá:

autorita

Odpoveď:

Jedným z významov slova autorita je „osoba alebo inštitúcia, ktorá je vážená a má vplyv“ (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G z r. 2006.)


Otázka z 04. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 07. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu autorita