Heslo: Slovensko

Otázka:

Prečo sa hovorí idem do Slovinska, ale idem na Slovensko?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa tvorí množné číslo názvov krajín končiacich na -sko? Napr. Slovensko, Grécko, Holandsko... A genitív bude Sloviensk, Gréck, Holándsk, alebo Sloveniesk, Gréciek, Holandsiek?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je tvar slova Slovensko v genitíve plurálu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je názov Slovensko spisovný alebo sa má používať v odborných textoch názov Slovenská republika?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký bude tvar genitívu množného čísla od názvov Slovensko, Poľsko, Česko?

celá otázka a odpoveď