Otázka:

Aký bude tvar genitívu množného čísla od názvov Slovensko, Poľsko, Česko?

Heslá:

Slovensko, Poľsko, Česko

Odpoveď:

 

Názvy krajín patria medzi vlastné mená, od ktorých sa netvoria tvary množného čísla. Sú však situácie, keď príležitostne autor potrebuje použiť taký tvar, ktorý sa bežne nepoužíva. V publicistike, v editoriáli sme sa stretli s použitím názvu Slovensko v tvare nominatívu množného čísla v slovných spojeniach sú tu dve Slovenská, máme tu dve Slovenská, ktorými autor chcel vyjadriť, že Slovensko má dve rozličné podoby. Takéto použitie plurálovej podoby je okazionálne, príležitostné a možno ho pokladať za výnimočné. Podľa zakončenia názvy krajín na -sko patria medzi podstatné mená stredného rodu vzoru mesto a čisto teoreticky by sme tvary genitívu plurálu od nich utvorili nulovou pádovou príponou a s vkladnou hláskou ie – Slovensiek, Poľsiek, Česiek.

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu Slovensko