Heslo: Medžugorie

Otázka:

Ako sa vyslovujú spoluhlásky dj prebrané zo srbčiny? Napríklad pri priezviskách Djilas, Djukanović, Djoković?

celá otázka a odpoveď