Otázka:

Ako sa vyslovujú spoluhlásky dj prebrané zo srbčiny? Napríklad pri priezviskách Djilas, Djukanović, Djoković?

Heslá:

Medžugorie, Djilas, Djukanović, Djoković, výslovnosť srbských priezvisk

Odpoveď:

Pri prepise zo srbskej cyriliky do latinky sa v slovenčine stretávame s výslovnosťou spoluhláskovej skupiny dj ako []. Takáto výslovnosť sa ustálila napríklad v geografickom názve Medžugorie (a premietla sa do zdomácnenej grafickej podoby názvu) a uvádza sa aj v Encyklopédii Beliana pri srbských priezviskách Djilas [džilas] a Djukanović [džukanovič]. Pri výslovnosti srbských priezvisk so skupinou dj sa však v slovenčine uplatňuje aj skutočná srbská výslovnosť [ď] – Djoković [ďokovič]. Srbská spoluhláska ć sa vyslovuje ako [č].


Otázka z 20. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Medžugorie