Heslo: Európska únia

Otázka:

Ako sa správne píše skrátený názov pomenovania Európska únia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa skrátené názvy komisia, rada s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa spojenia cieľ 1, kohézna politika, operačný program, spoločná zahraničná politika s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa názvy metód spoločný systém hodnotenia kvality, kruh kvality, analýza stromu porúch, komplexné riadenie kvality s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď