Heslo: Antoni

Otázka:

Je meno René nesklonné a ako sa používa v spojení s priezviskom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je meno René nesklonné a ako sa používa v spojení s priezviskom?

celá otázka a odpoveď