Otázka:

Je meno René nesklonné? Ako sa používa v spojení s priezviskom?

Heslá:

René, André, Antoni, kuli

Odpoveď:

Krstné meno René sa skloňuje podľa vzoru kuli: (od) Reného, Renému, Reného, (o) Reném, (s) Reném. Cudzie krstné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru kuli, možno v spojení s priezviskom ponechať nesklonné: Antoni Clavé – Antoniho Clavého i Antoni Clavého, André Derain – Andrého Deraina i André Deraina, René DescartesReného Descarta i René Descarta.

 


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu René