Heslo: Andrew

Otázka:

Ako skloňujeme mužské mená končiace sa na -ew, napríklad Andrew? Ako sa skloňujú priezviská Murray alebo Teemu?

celá otázka a odpoveď