Otázka:

Ako skloňujeme mužské mená končiace sa na -ew, napríklad Andrew? Ako sa skloňujú priezviská Murray alebo Teemu?

Heslá:

Andrew, Mathew, Murray, Teemu, Ruutu, cudzie priezviská

Odpoveď:

Pri skloňovaní anglických mužských mien zakončených na -ew, napr. Andrew, Mathew, sa zohľadňuje zakončenie v písme a tieto mená sa skloňujú podľa vzoru chlap: Andrew – Andrewa – Andrewovi – Andrewa – o Andrewovi – s Andrewom. Prehľadné a súhrnné informácie o skloňovaní anglických vlastných mien poskytuje publikácia Slovník anglických vlastných mien v slovenčine pre prekladateľov, redaktorov, jazykových korektorov, študentov od autorov Martina Ološtiaka, Magdalény Bilej a Renáty Timkovej (vyšla v r. 2006 vo vydavateľstve Kniha-spoločník). 

Priezvisko Murray (s výslovnosťou [mari] alebo [meri]) sa skloňuje podľa vzoru kuli – bez Murrayho – k Murraymu – Murrayho – o Murraym – s Murraym.

Cudzie priezviská zakončené na -u sa skloňujú podľa vzoru chlap, napr. Teemu (výslovnosť [tému]), Ruutu (výslovnosť [rútu]): bez Teemua, Ruutua – k Teemuovi, k Ruutuovi – (vidím) Teemua, Ruutua – o Teemuovi, Ruutuovi – s Teemuom, Ruutuom.

 


Otázka z 02. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Andrew