Heslo: údaje na vizitke

Otázka:

Ako sa má uvádzať na vizitke: Jana Slováková, Účtovník/účtovník/Účtovníčka/účtovníčka?

celá otázka a odpoveď